Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Tutaj uzyskasz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z większości krajów świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze realizują mnóstwo zwykłych i przysięgłych translacji na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, iż w sieci bez problemu da się wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nierzadko niezbędne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależna jest cena przekładu?

Język, termin wykonania, poziom skomplikowania przekładu – to wpływa na ostateczny koszt usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie tekstu wpływ mają następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (angielski, szwedzki) będzie co do zasady tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub tematyka dokumentu. Przekład kontraktów handlowych, prac dyplomowych lub opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, ale również stosowną wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych błędów.

Przekład zwykły a poświadczony

Wypada wspomnieć, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak akt ślubu czy świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu bądź oryginału, a także nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w przypadku potrzeby wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]