Masz problem z wilgotnymi murami? Wynajmij ekspertów od osuszania ścian

Masz problem z wilgotnymi murami? Wynajmij ekspertów od osuszania ścian

Nawet gdy budowla ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje niebezpieczeństwo, iż z czasem ściany będzie przenikać woda. Może się to przydarzyć również nagle w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci następuje stopniowo na skutek nadwerężonej lub błędnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – w pierwszej kolejności rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie świadczy od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba zacząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak toalety, kuchnie i niewietrzone piwnice pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty oraz ściany budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Eksperci, którzy mają ogromne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od analizy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to podstawa do wyselekcjonowania adekwatnych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki puchną i odpadają, a na ścianach tworzą się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez ściany. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda pnie się wzwyż – niekiedy nawet na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą murów, która zablokuje unoszenie się wody wzwyż. Kolejnym krokiem, oczywiście po dokładnym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie domów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem kompetentnej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Często niezbędne będzie też naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budowli, jak dylatacje, przepusty rur oraz płyty żelbetowe posadzkowe.