Kto może postawić na ochronę osób i mienia?

Kraków PFRON, ochrona osób i mienia Kraków

Form zabezpieczania mienia i osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi i okna. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Nasze dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]