Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Znajdź tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na miarę Twoich potrzeb na tlumaczalnia.pl.

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też ogromna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia studiów bądź zatrudnienia w Polsce.

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]