Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ sprawdzisz, kto ma w swojej ofercie badania psychotechniczne Bielsko.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu badaniom. Są one niezbędne w przypadku dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać zatem, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, gdyż kontrolowane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, lecz gdy ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania corocznie.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]