Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Więcej na temat automatycznej windykacji należności na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – cykliczne przypominanie o konieczności przelania opłaty

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć określenie to większości ludzi źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się względem dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła identyczną liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w ustalonym terminie niewątpliwie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może ustawić swoje scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych klientów, definiując m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, pod warunkiem, iż wypunktowane wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi też znaczną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]