Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Tu otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące metody kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszeni co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi lub sprzedane towary. Gdy takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i w konsekwencji otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył łącznie z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Ze względu na wspomniany wcześniej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie polecają średnim biznesom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest po prostu problem z regularnym monitorowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, aby nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wystawiających miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzór wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje redukcję niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]