Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Kluczowe wiadomości w temacie noty księgowej na 40 euro. Przekonaj się!

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności styka się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 oraz 70 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, iż taką notę można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Wypada jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. W końcu poślizg w przelaniu opłaty może być kwestią krótkotrwałych kłopotów finansowych czy prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]