Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Szukasz kontenerów hakowych? Sprawdź ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część odpadów nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z magazynowaniem oraz transportem śmieci. Żeby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe lub gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]