Dekarbonizacja przemysłu to niższe koszty produkcji i korzyść dla środowiska

Dekarbonizacja przemysłu to niższe koszty produkcji i korzyść dla środowiska

Tutaj znajdziesz szczegółowe wiadomości o energii z odzysku.

W wyniku rozkwitu przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, jak również poczucie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych sprawia, iż przedsiębiorstwa szukają innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja wykorzystania węgla i gazu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do zwiększenia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze korzystanie ze źródeł energii, m.in. przez redukcję użycia węgla i gazu oraz zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i prądu, lub trigeneracja, gdzie prócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego produkowane jest również zimno.

W szeregu dziedzin przemysłu realne jest dodatkowo wykorzystanie energii z odzysku, to znaczy “czystej energii”. To energia, która powstaje na przeróżnych etapach produkcji i która z reguły bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezpowrotnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później powtórne jej wykorzystanie daje z czasem spore oszczędności, a jednocześnie skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po kilku latach

W czasie globalnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko i wiedzy, iż złoża ropy i gazu za kilka dekad się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bo jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Zwrot przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej i odzyskanej to najlepsza metoda do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Rzecz jasna, implementacja takich środków generuje spore koszty, jednakże w rezultacie pożytek jaki one zapewniają, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z kolei minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasze dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10